Haber Detayı
14 Eylül 2017 - Perşembe 21:46 Bu haber 11364 kez okundu
 
Evraklar Arasında Bulunan Berat
KÜLTÜR Haberi
Evraklar Arasında Bulunan Berat

  II. Mahmut tarafından onarılan Tonya Merkez Ali İbrahim Ömer (Ali Ağa)  Camisi'nin beratı yıllar sonra bulundu.

 Tonya Merkez Camisiyle, ilgili kısa bir süre önce İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hacisalihoğlu’nun, araştırma başlattığı ve araştırma neticesinde İstanbul’da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Evkaf Beratları arasında caminin beratının muhafaza edildiği ifade edildi. Dr.Hacisalihoğlu: ‘‘ Sultan II. Mahmud tarafından verilen ve padişahın tuğrasını taşıyan berat, Hicri 10 Şevval 1236,  miladi 11 Temmuz 1821 tarihini taşımaktadır. Bu berat 1898’de ayın camiye imam ve hatip tayini için yapılan başvuru da Tonya’dan İstanbul’a gönderilen evraklar arasında bulundu’’ diyerek sözlerine devam etti.

Dr. Hacısalihoğlu, beratlara göre Trabzon’a bağlı Tonya Nahiyesi Ortamalle’de Ömeroğlu Ali isimli hayırsever tarafından padişah izniyle bir Cuma Camisi inşa edildiğini, bu camiye imam ve hatip olarak yapılan imtihan sonucunda bu görevler için ehliyeti olduğu tespit edilen ve caminin banisinin oğlu olan Mevla Molla Hasan tayin edildiğini belirtti.

 Berat’ın Transkripsiyonu Şöyle:
[Tuğra] Mahmud Han bin Abdulhamid Han el muzaffer daima
1) Nişan-ı şerif-i alişan-ı sami-mekân-ı Sultani ve tuğra-yı garra-yı cihan-sitan-ı hakani hükmü oldur ki
2) Medine-i Trabzon muzafatından Tonya Nahiyesinde Ortamahalle’de vaki’ ashab-ı hayratdan mahalle-i mezbur sakinlerinden Ali bin Ömer nam sahibü’l-hayrın ba-izn-i
3) hümayun müceddeden bina ve minber vaz’ eylediği cami’-i şerife imam ve hatib nasb ve ta’yin olunmak lazım ve mühim olmağla lede’l-imtihan istihkakı zahir ve nümayan olan bani-i merkumun
4) sulbi oğlu işbu rafi’-i tevki’-i refi’ü’ş-şan-ı hakani Mevlana Molla Hasan ibnü’l-merkum Ali her veçhile layık ve mahal ve müstahık olmağın imamet ve hıtabet-i mezkure bervech-i hasbi tevcih olunub yedine
5) müceddeden berat-ı şerif-i alişanım virilmek babında Akçaabad ma’ Yemhura kazası naibi Mevlana Mahmud Kâşif zide ilmuhu arz itmeğin kimesne üzerinde olmadığı Anadolu muhasebesi ve aklam-ı saire ve nişan-ı
6) hümayundan ba’det-derkenar merkuma tevcih ve sadaka idüb bu berat-ı hümayun-ı saadet-makrunı virdüm ve buyurdum ki ba’delyevm Merkum Molla Hasan ibnülmezbur Ali varub zikr olunan
7) cami-i şerifde imam ve hatib olub hıdmet-i lazımelerin mer’i ve mü’edda kıldıktan sonra bervech-i hasbi mutasarrıf olub vâkıfın hayratı ve devam-ı ömr ve devleti içun duaya müdavemet göstere.
8) olbabda taraf-ı ahardan bir veçhile dahl ve ta’arruz kılmayalar. Şöyle bilüb alamet-i şerife itimat kılalar
Tahriren fi’l-yevmi’l-‘aşir min şehri Şevvali’l-mükerrem sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf. [10 Şevval 1236/11 Temmuz 1821]
9) Be makam-ı Konstantiniyye

Kaynak: Editör: Merve Yıldırım
Etiketler: Evraklar, Arasında, Bulunan, Berat,
Yorumlar
Haber Yazılımı